Du lịch Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ cà về khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch nội địa. Ngành Du lịch đang được cả xã hội kỳ vọng sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Dự báo, năm 2020 sẽ là năm khởi động một bước tiến mới cho thị trường du lịch Hòa Kỳ tới Việt Nam

CƠ HỘI NÀO CHO DU LỊCH VIỆT NAM (nhấp link xem chi tiết)